21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung

12/07/2019 5:37 PM

(Chinhphu.vn) - Đó là kết quả rà soát việc cho cho thuê đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được các sở, ngành liên quan công bố.

* Giải quyết các tồn tại về trạm xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

* Quản lý nguồn nước thải công nghiệp và y tế bước đầu đạt kết quả tốt

Theo đó, tính đến hết tháng 6/2019, toàn thành phố có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện nay, có 21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó, có 9 cụm công nghiệp do chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, 12 cụm công nghiệp được đầu tư (11 trạm xử lý nước thải theo Quyết định 7209/QĐ-UBND ngày 2/12/2013 của UBND thành phố, Cụm công nghiệp Đông Anh được đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Nguyên Khê).

Sở Công Thương cũng đã tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, như: Thu thập thông tin hạ tầng cụm công nghiệp; xây dựng dự thảo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng đã hoàn thiện, trình phương án đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ duy trì thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố năm 2019 do Sở Xây dựng tổ chức thực hiện theo phân cấp và đã được UBND thành phố phê duyệt tại Văn bản số 4294/VP-KT ngày 16/5/2019. Hiện Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều tra, khảo sát thực tế 65 làng nghề, phân thành 5 nhóm làng nghề: Chế biến nông sản thực phẩm; nhuộm, thuộc da; thủ công, mỹ nghệ; tái chế; cơ kim khí. Trực tiếp phổ biến cho cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố về chính sách đất đai, trình tự, thủ tục xin thuê đất, giao đất; hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo kế hoạch năm 2019.

Đặc biệt đã tập trung xử lý 25 vụ việc về môi trường qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường và đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành kế hoạch kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh theo Thông tư số 07/2007/TT-BTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vĩnh Hoàng

Top