Các địa phương tích cực triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch

18/09/2021

(Chinhphu.vn) - Để đáp ứng nhanh công tác truy vết phục vụ yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, hiện nay, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đang tích cực triển khai đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng và quét mã QR tại địa phương mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

Yêu cầu quét mã QR để phục vụ yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Thực hiện các công văn của UBND TP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đồng thời thực hiện triệt để việc quét mã QR đáp ứng nhanh công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh COVID-19…, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đang tích cực triển khai đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng và quét mã QR.

Tại quận Hoàn Kiếm, để triển khai thực hiện nội dung này, quận đã yêu cầu các ngành, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân nắm được cách thức đăng ký để sử dụng được tính năng quét mã QR và quản lý được thông tin, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, giao các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị... trên địa bàn quận trong việc triển khai ứng dụng quét mã QR. Thường xuyên theo dõi số lượng địa điểm tạo mã QR, số lượng địa điểm có lượt quét mã QR theo tài khoản do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp báo cáo UBND quận kết quả thực hiện của các đơn vị.

Quận cũng yêu cầu các phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị...tạo điểm quét mã QR và thực hiện kiểm soát người vào bằng việc quét mã QR là điều kiện bắt buộc để được hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội; kiểm soát và yêu cầu khách khi ra vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị... phải thực hiện việc quét mã QR.

Còn tại quận Ba Đình, quận đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Công văn số 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND quận cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các phường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Triển khai cam kết thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đảm bảo cơ sở kinh doanh, dịch vụ chỉ được hoạt động khi được UBND phường phê duyệt cam kết; Hướng dẫn các cơ sở cài đặt mã QR-Code theo quy định; Thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý theo quy định.

Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, hướng dẫn của UBND phường; Thực hiện đầy đủ các biện pháp như: Khai báo Y tế bắt buộc với nhân viên, thực 5K, quét mã QR-Code bắt buộc đối với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp; Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại huyện Ứng Hòa, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai các biện pháp quét mã QR phục vụ công tác truy vết trong phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên, thực tế việc quét mã QR chưa nhiều, không thường xuyên. Để khắc phục tình trạng nêu trên đồng thời thực hiện điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Thành phố, huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc quét mã QR để kiểm soát thông tin: người ra vào trụ sở, nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, tại các thôn, tổ dân phố, chợ dân sinh, nhà văn hóa, nơi công cộng... Yêu cầu tất cả các điểm kinh doanh được phép hoạt động trở lại phải tạo mã và bắt buộc khách đến mua hàng phải quét mã QR. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai quét mã QR trên địa bàn mình quản lý.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, đơn vị. Đề nghị Ủy ban MTTQ Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên các cấp phát động phong trào, tham gia hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện, các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, các xóm, khu dân cư thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra/vào phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện và Thành phố.

Trước đó, ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý di biến động của lái xe, phụ xe về từ các khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch đã được ngành Y tế công bố về địa phương mình lưu trú để có biện pháp theo dõi y tế theo quy định.

Huy Thành (t/h)