Đẩy mạnh quản lý đê điều, thủy lợi

18/05/2016 2:18 PM

(Chinhphu.vn) - Do hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và các hoạt động mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp có nhiều diễn biến phức tạp, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm theo thẩm quyền đối với những vụ việc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã có văn bản đề nghị chính quyền xử lý.

Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải xử lý ngay những vụ vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi mới phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra theo thẩm quyền đối với các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đê điều, thủy lợi. Trong đó có hoạt động khai thác cát, sử dụng bến bãi để tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng; hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm những hành vi vi phạm đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và thủy lợi.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão phải thực hiện việc thụ lý hồ sơ, cấp phép đối bến bãi tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng theo quy định; đồng thời chỉ đạo các Hạt quản lý đê bám sát địa bàn, thường xuyên phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và ngăn chặn các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai từ khi mới phát sinh.

Đối với Chi cục Thủy lợi, cần rà soát, thụ lý hồ sơ xin cấp phép đối với hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo quy định; phối hợp với các Công ty thủy lợi rà soát, thống kê các điểm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

Thanh tra sở tiếp tục tham mưu đề xuất phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng Thành phố tập trung thanh tra: hoạt động mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng và khai thác cát trong mùa mưa bão; hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tú Mai

Top