Huy động được 7.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

10/01/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7.550 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,35%/năm, cao hơn 0,45%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/8/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,01%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/1/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 10 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,01%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/1/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 8 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 13.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Huy Thắng