3 phương án đề xuất di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội

28/03/2019

(Chinhphu.vn) - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong đó đề xuất 3 phương án di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội.

Ảnh minh họa

Phương án 1: Di dời 12 cơ quan tập trung tại Tây hồ Tây với diện tích 35 ha.

Do trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã được chấp thuận và đang triển khai dự án tại khu vực Mễ Trì, còn lại 12 cơ quan có nhu cầu di dời tập trung tại Tây hồ Tây gồm:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 2,16 ha; 45.000 m2 sàn; 1.500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%

Bộ Công Thương: 2 ha, 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Tư pháp: 1,58 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%

Bộ Giao thông - Vận tải: 1,79 ha; 45.000 m2 sàn; 1.500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 1,58 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Y tế: 2 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2,15 ha; 60.000 m2 sàn; 2.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1,58 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc, tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Thông tin và Truyền thông: 1,58 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1,55 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 1,55 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng từ 30-40%.

Phạm vi quy hoạch 35 ha bao gồm khu đất dự kiến bố trí dự án Tháp Truyền hình Việt Nam được thu hồi chuyển đổi để quy hoạch trụ sở bộ, ngành theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.

Với phương án này, nhu cầu về tài chính khoảng 11.897 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm có vốn chuyển đổi cơ sở tại Mễ Trì (50 ha) khoảng 10.000 tỷ đồng và vốn chuyển đổi cơ sở cũ trong nội thành khoảng 1.897 tỷ đồng. Hình thức đầu tư sẽ giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tập trung hoàn thiện giao bộ, ngành khai thác sử dụng...

Phương án 2: Bố trí 13 cơ quan tại khu vực Mễ Trì với diện tích 55 ha, trong đó khu vực dự án trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được giữ nguyên theo dự án đã được chấp thuận. Phương án bố trí như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 2,07 ha; 45.000 m2 sàn, 1.500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Tư pháp: 1,88 ha; 15.000 m2 sàn; 500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Công Thương: 1,88 ha; 45.000 m2 sàn; 1.500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Xây dựng: 1,88 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Giao thông vận tải: 1,88 ha; 45.000 m2 sàn; 1.500 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: 1,82 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1,94 ha; 60.000 m2 sàn; 2.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Y tế: 1,8 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1,8 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 2,04 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bộ Thông tin và Truyền thông: 2,04 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 2,0 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: 3,14 ha; 30.000 m2 sàn; 1.000 người làm việc; tầng cao khoảng 20 tầng và mật độ xây dựng 30-40%.

Phương án này sẽ có nhu cầu tài chính khoảng 14.326 tỷ đồng, nhiều hơn phương án 1 do chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn gồm vốn chuyển đổi cơ sở tại Tây hồ Tây (20 ha) khoảng 8.000 tỷ đồng và vốn chuyển đổi cơ sở cũ khoảng 6.326 tỷ đồng.

Hình thức đầu tư sẽ giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tập trung hoàn thiện giao bộ, ngành khai thác sử dụng hoặc phân chia theo lô đất, giao các bộ, ngành chủ động đầu tư theo lô đất...

Phương án 3: Bố trí 2 khu vực gồm Tây hồ Tây (20 ha với 6 cơ quan) và Mễ trì (55 ha với 7 cơ quan).

Nguồn lực tài chính của phương án này khoảng 17.000 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm vốn chuyển đổi cơ sở cũ khoảng 12.000 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng.

Hình thức đầu tư là giao cho các bộ, ngành chủ động đầu tư theo lô đất đã được quy hoạch và tự huy động nguồn lực đầu tư.

Qua phân tích, so sánh các phương án, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đánh giá phương án 1 tập trung về Tây hồ Tây đạt tối ưu về phương án nguồn lực tài chính, tuy nhiên, diện tích đất cho các bộ ngành khá thấp...

Phương án 2 tập trung về Mễ Trì có thuận lợi về quỹ đất, mặt bằng nhưng gặp khó khăn về hạ tầng hiện đang quá tải tại khu vực.

Phương án 3 phân tán các trụ sở tại 2 khu vực Tây hồ Tây và Mễ Trì gặp khó khăn về xác định nguồn lực nhà nước...

Về đánh giá tác động giao thông, hiện chưa có phương án tính toán, phân tích đánh giá tác động giao thông đối với các khu vực lập quy hoạch, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia sơ bộ đánh giá với phương án 1, việc phát triển mới từ 10.000 - 14.000 người làm việc trong kế hoạch tính toán quy hoạch của khu vực thì cơ sở hạ tầng đô thị có thể đáp ứng được.

Với phương án 2, do khu vực Mễ Trì chưa được phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành theo các dự án riêng lẻ, thiếu kết nối... nên dễ chịu ảnh hưởng quá tải hạ tầng của các khu vực lân cận.

Việc phân chia các trụ sở làm việc tại 2 khu vực Tây hồ Tây và Mễ Trì theo phương án 3 ngoài việc tạo được mặt bằng diện tích tương đối rộng cho các bộ, ngành xây dựng trụ sở làm việc còn góp phần phân tán lượng người làm việc thành 2 khu vực, giảm nguy cơ chất tải lớn tới hạ tầng ở Tây hồ Tây và Mễ Trì...

Phương Duy