Chủ tịch TP. Hà Nội: Trong ‘nguy’ có ‘cơ’ đã tạo áp lực hành động, đổi mới

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh việc chuyển đổi tư duy, phương pháp, biện pháp, tổ chức thực hiện từ quản lý "Zero COVID" sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong. Trong “nguy” có “cơ” đã tạo ra áp lực và động lực để các cấp, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy nội lực và hành động để thích ứng với tình hình mới.