3 tháng đầu năm: Trồng trọt phát triển ổn định

25/03/2020

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong quý I năm nay, ngành trồng trọt tiếp tục hoàn thành kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và phát triển các mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cục thống kê, diện tích cây vụ Đông trên địa bàn ước đạt 28.691ha, bằng 83,67% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây ngô 6.326 ha, bằng 83,67%; khoai lang 1.379 ha, bằng 81,45%; đậu tương 1.767 ha, bằng 69,48%; lạc 205 ha, bằng 102,50%; rau các loại 13.856 ha, bằng 90,95%; đậu các loại 153 ha, bằng 65,95% so với cùng kỳ năm 2019.

Năng suất một số cây trồng vụ Đông ước tính tăng nhẹ so cùng kỳ do diễn biến thời tiết trong vụ nhìn chung ổn định, tình hình sâu bệnh gây hại nhẹ và cục bộ. Năng suất ngô ước đạt 51 tạ/ha, tăng 0,85 tạ/ha so cùng kỳ; khoai lang 109 tạ/ha, tăng 1,59 tạ/ha; đậu tương 18 tạ/ha, tăng 1,10 tạ/ha; lạc 23 tạ/ha, tăng 1,89 tạ/ha; rau các loại 221,73 tạ/ha, tăng 2,9 tạ/ha; đậu các loại 16,42 tạ/ha, giảm 13,79 tạ/ha so với vụ Đông năm trước.

Diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm nay giảm chủ yếu do tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất không cao so với các ngành phi nông nghiệp; bên cạnh đó, một số chính sách hỗ trợ sản xuất (hỗ trợ giống cây trồng) tại một số địa phương bị cắt giảm nên nhiều hộ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sản lượng các cây trồng vụ Đông ước tính giảm chủ yếu do giảm diện tích gieo trồng.

Tính đến ngày 15/3, ước tính toàn thành phố Hà Nội gieo trồng được 87.261 ha lúa xuân, bằng 97% so cùng kỳ năm trước; ngô 3.574 ha, bằng 80,55%; khoai lang 301 ha, bằng 105,61%; đậu tương 300 ha, bằng 90,91%; lạc 1.695 ha, bằng 96,97%; rau các loại 8.000 ha, bằng 98,94%; đậu các loại 182 ha, bằng 103,41% so cùng kỳ năm trước.

Diện tích rau an toàn vụ Xuân là 5.000 ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.000 ha hằng ngày cung ứng ra thị trường 450 tấn/ngày, trong đó các mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ rau hiện có là 40 mô hình chuỗi ATTP áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS), cung cấp sản lượng rau khoảng 140 tấn/ngày

Hiện nay, lúa và cây màu cây vụ Xuân đã trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục chỉ đạo, thực hiện gieo trồng cây màu vụ Xuân nhằm đảm bảo kế hoạch diện tích và kịp thời vụ.

Tổng diện tích cây lâu năm toàn Thành phố hiện có ước 22.643 ha, bằng 98,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây ăn quả hiện có ước 18.900 ha, bằng 100,55%; cây lấy quả chứa dầu 22 ha, bằng 244,44%; chè 2.458 ha, bằng 91,85%; cây gia vị, dược liệu 198 ha, bằng 108,79%; cây lâu năm khác 1064 ha, bằng 77,16% so cùng kỳ.

Cơ cấu các loại cây lâu năm trên địa bàn tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả, đặc sản (cam canh, bưởi diễn, nhãn muộn...), cây có giá trị cao và phù hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn.

Tính đến 18/3/2020, trên địa bàn Thành phố đã trồng được 137.998 cây xanh các loại, đạt 45,1% kế hoạch đăng ký; trong đó cây bóng mát, lấy gỗ là 60.844 cây, cây ăn quả 77.074 cây.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 06 vụ cháy rừng (05 vụ ở Sóc Sơn, 1 vụ ở Ba Vì) diện tích cháy 7,56ha; đã kiểm tra, xử lý 05 vụ vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng gồm: 6,967 m3 gỗ quy tròn; phạt hành chính và tịch thu được 71,5 triệu đồng nộp ngân sách. Các vụ đều xử lý đúng quy định của pháp luật, không có khiếu kiện tố cáo xảy ra.

Minh Anh