625 mẫu nông sản được lấy để kiểm tra chất lượng

22/09/2019

(Chinhphu.vn) - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, đi đôi với phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất rau an toàn trên diện tích 5.000ha, đơn vị đã lấy 625 mẫu rau giám sát, an toàn thực phẩm để kiểm tra chất lượng.

Ảnh minh họa

Trong đó, 500 mẫu rau tại các vùng sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 125 mẫu rau tại các cơ sở sản xuất có hoạt động sơ chế để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả: 3/500 mẫu lấy tại vùng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép và 2/125 mẫu rau sơ chế có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật còn lấy 84 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (đã có kết quả 33/84 mẫu, trong đó có 2 mẫu không đạt), 49 mẫu phân bón (có kết quả 15/49 mẫu, trong đó có 5 mẫu không đạt), 44 mẫu giống cây trồng (có kết quả 35/44 mẫu, trong đó có 6 mẫu không đạt). Đối với những mẫu có chỉ tiêu chất lượng không đạt yêu cầu, Chi cục đã tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Chi cục đã tổ chức kiểm tra đối với 48 doanh nghiệp và 1.031 cửa hàng buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố; qua đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 trường hợp vi phạm 175,25 triệu đồng hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, buôn bán thuốc sai nhãn, giấy chứng nhận hết hạn sử dụng, sản xuất phân bón khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; 269 cửa hàng kinh doanh phân bón không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón; 41 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; 73 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm về điều kiện kinh doanh.

Nguyên Phương