8 tháng đầu năm 2020: 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX

31/08/2020

(Chinhphu.vn) – Trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%, tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng.

Nếu tính riêng trong tháng 8/2020, tại HNX diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn. 

Theo lịch đấu giá từ đầu tháng 8, dự kiến có 3 phiên đấu giá trong tháng 8, tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên có 2 phiên đấu giá đã không diễn ra.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất của tháng 8 đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, Số cổ phần trúng giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Dự kiến trong tháng 9, tại HNX sẽ có các phiên đấu giá của các công ty như: Công ty CP Đại lý hàng hải-Vinacomin; Vĩnh Sơn; Khoáng sản Tuyên Quang; Phát triển Công trình Viễn thông; Đầu tư và Xây dựng số 4. 

Huy Thắng