92 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

29/08/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" (NNND), "Nghệ nhân ưu tú" (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ ba - năm 2021.

Theo đó, 92 cá nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu đợt này, gồm: 15 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 77 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT.

Đây là các cá nhân đã được Hội đồng xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét chọn thông qua các tiêu chuẩn về tài năng và quá trình cống hiến.

Các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt này tập trung ở nhiều loại hình di sản văn hoá phi vật thể, như: Ca Trù, hát Tuồng, diều sáo, hát Xẩm, múa rối, nặn tò he và tín ngưỡng thờ Mẫu. Đặc biệt, ở loại hình di sản nặn tò he - di sản duy nhất chỉ có ở Thủ đô Hà Nội, có 18 nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu.

Vĩnh Hoàng