Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

16/09/2020

(Chinhphu.vn) - Nhằm tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện/thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT.

 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT. Ảnh: Thiện Tâm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện nay, số học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đạt 96,07%, trong đó số sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt 91,12%. 

Để thực hiện tốt chính sách BHYT và bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, tuyên truyền tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là việc được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định, đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao và trong tình hình dịch bệnh khó lường,... nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chi dạo, tổ chức thực hiện BHYT HSSV, đồng thời để cha mẹ học sinh và HSSV thấy rõ trách nhiệm tham gia BHYT là bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2017 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh và các trường hợp tiêu cực, vụ lợi cá nhân. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác y tế trường học; triển khai và duy trì các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT; trích chuyên kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, thù lao đại lý và thực hiện cấp thẻ BHYT cho HSSV kịp thời, đúng quy định.  Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định; xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng HSSV, phối hợp với các cơ quan báo, đải xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHYT học sinh, sinh viên. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài Chính và các cơ quan lien quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn...

Các quận/huyện/thị xã chịu trách nhiệm bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT hàng năm.

Thiện Tâm