Bảo đảm công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

21/01/2020

(Chinhphu.vn) - Nhờ tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác thủy lợi nên trong thời gian qua, Hà Nội đã bảo đảm nước phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, úng gây ra.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, năm 2019, Sở đã tham mưu Thành phố xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2018 - 2019; sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, hư hỏng công trình thủy công, chuẩn bị vật tư, thiết bị lắp đặt sớm các trạm bơm dã chiến, đắp đập theo phương án phòng, chống hạn được duyệt.

Đồng thời phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp thủy lợi vận hành tối đa các công trình thủy lợi lấy nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống lấy nước theo lịch xả nước các hồ chứa để phục vụ sản xuất. Tăng cường phối hợp với các địa phương trong vận hành, điều tiết nước theo lịch gieo cấy đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất, tiết kiệm nước. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt toàn bộ diện tích sản xuất trên địa bàn Thành phố đảm bảo đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ. Sở đã tập trung chỉ đạo các Công ty Thủy lợi phối hợp với các huyện trong công tác phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, úng gây ra.

Để chuẩn bị sản xuất vụ mùa đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và từng bước thực hiện phương án phòng chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập mùa mưa năm 2019. Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình kiểm tra công trình trước mùa mưa bão.

Về công tác ngăn ngừa và xử lý vi phạm Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với các công ty thuỷ lợi và các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và kiến nghị các địa phương, các công ty thuỷ lợi xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi. Số vụ vi phạm Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố phát sinh năm 2019 là 278 vụ. Đến thời điểm hiện tại đã giải tỏa được 69 vụ (50 vụ mới phát sinh và 19 vụ vi phạm cũ), còn tồn tại 228 vụ.

Thiện Tâm