Bảo đảm cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

08/08/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức kinh doanh điện bảo đảm cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với công ty điện lực địa phương, các tổ chức kinh doanh điện lập phương án và tổ chức thực hiện tốt việc bảo đảm cấp điện tại các điểm thi, các địa điểm in sao và lưu giữ đề thi, nơi ăn chốn ở của cán bộ coi thi, các điểm tổ chức chấm thi tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng thiếu điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Quán triệt, hướng dẫn đến toàn thể thành viên các đơn vị đẩy mạnh thực hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở các quy định về an toàn điện để người dân, doanh nghiệp nắm được và chủ động thực hiện; phối hợp với đơn vị quản lý lưới điện xem xét kỹ trong quá trình cấp phép xây dựng cho các công trình, bảo đảm tuân thủ quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo các công ty điện lực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê lập danh sách các phụ tải cần ưu tiên đảm bảo điện liên quan đến hoạt động của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố; phân công nhân sự trực vận hành và bố trí máy phát điện dự phòng tại các điểm thi trong các ngày thi chính thức; tổ chức diễn tập sự cố và thực hiện biện pháp khôi phục cấp điện trở lại không để phát sinh tình huống bị động, sơ suất trong công tác bảo đảm điện. Làm tốt việc bảo dưỡng kỹ thuật và đại tu lưới điện, thay thế sửa chữa những thiết bị, vật liệu điện hỏng hóc, xuống cấp không còn đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Các tổ chức kinh doanh điện khác trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng phương án trực vận hành xử lý sự cố điện, kế hoạch bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định thuộc phạm vi lưới điện do đơn vị quản lý để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành công tốt đẹp.

Nguyên Phương