Bảo đảm hệ thống cây xanh khi cải tạo vỉa hè

26/05/2020

(Chinhphu.vn) - Để bảo vệ hệ thống cây xanh, khắc phục tồn tại trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn.

Cải tạo làm mới vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Thùy Chi

Thực hiện chỉnh trang đô thị, một số dự án cải tạo lát hè đang được triển khai thi công tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quá trình thi công có thể làm ảnh hưởng đến bộ rễ cây, gây nguy cơ cây gãy đổ đột ngột, nhất là khi mưa bão.

Nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, góp phần cải tạo môi trường, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan, cảnh quan không gian xanh đô thị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương cho biết, Sở đã giao Thanh tra Sở phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường, gây ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng, an toàn của hệ thống cây xanh đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trước khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang trên địa bàn thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công chủ động phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng và các đơn vị được giao quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ theo phân cấp quản lý để thống nhất phương án bảo vệ hệ thống cây xanh (các rễ cây) và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ gãy đổ trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường trên địa bàn Thành phố.

Giao Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng duy trì hệ thống cây xanh đô thị do thành phố quản lý. Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh, phối hợp nắm bắt kịp thời các hành vi xâm hại đến cây.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống cây xanh phối họp cùng các chủ đầu tư trồng bổ sung cây bóng mát tại các vị trí hố trống và thay thế cây chết kịp thời trong quá trình cải tạo chỉnh trang hè đường góp phần bảo đảm cảnh quan, không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố; báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh và các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, phối hợp cùng các Chủ đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang hè đường ảnh hưởng đến các gốc cây bóng mát và thảm cỏ.

Thùy Chi