Bảo đảm Quỹ Khuyến nông phục vụ sản xuất nông nghiệp

21/01/2020

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã làm tốt công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn Quỹ Khuyến nông, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn phát triển sản xuất của nông dân.

Theo Trung tâm Khuyến nông, đối với các vùng sản xuất tập trung, nguồn vốn cho vay được giải ngân xuống tận cơ sở đảm bảo an toàn thuận lợi cho các hộ vay vốn.

Năm 2019, đã giải ngân 227 phương án với số tiền hơn 73,34 tỷ đồng (đạt 79,4% kế hoạch). Thu hồi vốn vay của 350 hộ trên địa bàn 20 quận, huyện, thị xã với số tiền trên 75,191 tỷ đồng (đạt 99,2% kế hoạch). Thu phí quản lý quỹ của 496 hộ với số tiền trên 7,3 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch).

Nguồn vốn Quỹ Khuyến nông đã đáp ứng nhu cầu về vốn cho nông dân và còn là động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của Thành phố phát triển. Đồng thời tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở nông thôn.

Thiện Tâm