Bảo đảm vệ sinh môi trường trong giai đoạn chống dịch Covid-19

01/04/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, tăng cường các giải pháp phòng hộ, chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cán bộ, công nhân, giữ gìn an toàn lực lượng, bảo đảm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Công nhân Công ty Môi trường Hà Nội thu gom rác thải trên phố Thái Hà. Ảnh internet

Để bảo đảm vệ sinh môi trường trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn bảo đảm thu gom, vận chuyển rác thải về các khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố, không để tồn đọng rác thải trên địa bàn; bố trí đầy đủ thùng thu chứa rác có nắp đậy tại các khu vực công cộng.

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội. Đối với chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản 2024/STNMT-CCBVMT ngày 18/3/2020 và các văn bản khác.

Nhằm giữ gìn an toàn lực lượng, bảo đảm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tăng cường các giải pháp phòng hộ, chống lây nhiễm bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra trong cán bộ, công nhân...

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, vận hành tại các khu xử lý rác thải tập trung. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các quận, huyện, thị xã trong công tác tiếp nhận rác thải sinh hoạt; thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình tiếp nhận rác thải, xử lý nước rác và các vấn đề có liên quan gửi Sở Xây dựng để tổng hợp và chỉ đạo kịp thời.

Thùy Chi