Bảo đảm y tế phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

06/08/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế vừa yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức thi. Phối hợp và hướng dẫn Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã giám sát phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời triệt để dịch bệnh. Phổ biến, cập nhật thường xuyên về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố, nhất là dịch bệnh Covid-19 để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Đặc biệt là các cơ sở dịch vụ ăn uống xung quanh khu vực tổ chức thi. 

Yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội sẵn sàng đảm bảo tốt công tác vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, khu vực xung quanh các Hội đồng thi, nơi có thí sinh dự thi và phụ huynh ăn uống, nghỉ trọ.

Phối hợp trong công tác rà soát, phân loại học sinh tham dự kỳ thi để có phương án xử lý phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo Thành phố. Tổ chức kiểm tra phòng y tế của các trường, các điểm thi, yêu cầu các trường phải đảm bảo đủ thuốc, phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu ban đầu và mỗi điểm thi phải chuẩn bị 1 phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống phát sinh. Tổ chức thường trực công tác cấp cứu đảm bảo y tế trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

Sở y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị giường bệnh với đầy đủ thuốc, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng ưu tiên khám và điều trị cho các thí sinh và cán bộ trong Hội đồng coi thi; phân công tổ cấp cứu cơ động thường trực tại đơn vị, sẵn sàng tham gia đảm bảo công tác cấp cứu khi có yêu cầu.

Thiện Tâm