BHXH Hà Nội thu hồi 147,9 tỷ đồng nợ đọng qua thanh tra, kiểm tra

06/09/2017

(Chinhphu.vn)-Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 994 đơn vị với số tiền nợ là 502,6 tỷ đồng; có 466 đơn vị đã khắc phục số tiền nợ tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền thu hồi được là 147,9 tỷ đồng.

Thu hồi 147,9 tỷ đồng nợ đọng qua thanh tra, kiểm tra-Ảnh minh họa

Trong 8 tháng đầu năm 2017, BHXH Thành phố Hà Nội đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 3 tháng trở lên, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và các đại lý thu, chi BHXH, BHYT.

Kết quả toàn Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 994 đơn vị với số tiền nợ là 502,6 tỷ đồng; trong đó, thanh tra chuyên ngành 89 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành 334 đơn vị và kiểm tra 571 đơn vị. Đến nay, có 466 đơn vị đã khắc phục số tiền nợ tại thời điểm thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền thu hồi được là 147,9 tỷ đồng.

BHXH Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngay từ tháng nợ đầu tiên; hoàn thiện hồ sơ chuyển sang Liên đoàn Lao động khởi kiện các đơn vị cố tình chây ỳ trong việc trích nộp BHXH, BHYT.

Đồng thời, để trao đổi thông tin, dữ liệu, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội, ngày 20/7/2017, liên ngành BHXH Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Cục Thuế Hà Nội đã triển khai quy chế phối hợp về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

Việc ký quy chế phối hợp đã đem lại hiệu quả rõ rệt, riêng trong tháng 8/2017, có 59/158 (chiếm 37,3%) đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT đã chủ động nộp ngay số tiền nợ khi nhận Quyết định thanh tra, kiểm tra.

Theo kế hoạch, năm 2017, để bảo đảm quyền lợi của người lao động BHXH Việt Nam sẽ tăng cường đôn đốc cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; bảo đảm cân đối quỹ. Và BHXH Việt Nam sẽ phối hợp TLĐLĐ Việt Nam tổ chức họp liên ngành với các cơ quan liên quan nhằm xem xét, tháo gỡ những vướng mắc để những quy định về công đoàn khởi kiện được triển khai được hiệu quả.

Vĩnh Hoàng