Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng

14/07/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp thứ 18 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Thùy Linh

Tham dự phiên họp có các Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Sắp xếp, giảm được 2.078 thôn, tổ dân phố

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nội dung công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế. Trong đó, Thành phố đã tập trung triển khai việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn. Đến nay, toàn Thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách; toàn Thành phố cũng giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố).

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phê duyệt, ban hành Đề án 32-ĐA/TU ngày 19/6/2020 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, bắt đầu thực hiện từ 1/7/2020. Theo đó, sẽ giảm 4 lãnh đạo cấp phó (16%), giảm 13 lãnh đạo cấp phòng/ban (21,67%). Ở cấp huyện trung bình giảm từ 3-4 cấp phó chuyên trách.

Thực hiện các nội dung tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố” để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, UBND Thành phố đã thống nhất phương án sắp xếp 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp (từ 21 xuống 10, giảm 11 trường) và các cơ sở bảo trợ xã hội (từ 12 cơ sở còn 5 cơ sở)...

Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo, cơ bản hoàn thành 2/3 nội dung, đó là xây dựng, đề xuất cơ chế giám sát của HĐND Thành phố, quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND Thành phố, các quận, huyện, thị xã; các xã, thị trấn và xây dựng dự thảo Đề án rà soát tổ chức bộ máy HĐND các quận, huyện, thị xã; các xã, thị trấn; đề xuất tổ chức bộ máy và số lượng đại biểu HĐND các quận, huyện, thị xã…

Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Kết luận tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, song, Ban Chỉ đạo Thành phố đã lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt, gắn thực hiện việc quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiến độ và chất lượng công việc đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách; cùng với đó, Thành phố có các hình thức tôn vinh, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn nghỉ công tác do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, điều này thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch công tác đã đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo; chủ động thực hiện ngay các quy định mới như Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

“Quá trình thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của Thủ đô. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng”, Bí thư Thành ủy lưu ý.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, đề án đã báo cáo tại phiên họp, nhất là phải rà soát lại các cơ sở pháp lý liên quan. Trên cơ sở đó, nếu nội dung nào thuộc thẩm quyền của thành phố thì chủ động triển khai thực hiện luôn, nội dung nào phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình Chính phủ thì khẩn trương thực hiện các bước, quy trình cần thiết.

Về các nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, sớm hoàn thiện Đề án về thí điểm thi tuyển một số chức danh để triển khai từ năm 2021; hoàn thiện tờ trình tiếp tục thí điểm mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thêm 3 năm tính từ ngày 10/3/2020. Đảng đoàn HĐND Thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch 171-KH/TU; sớm trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, cũng như Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường nghỉ công tác khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến các công việc cụ thể như hoàn thành xét tuyển đối với các giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Điều hành thông minh thành phố; tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động các Ban quản lý đầu tư xây dựng sau 3 năm sắp xếp; tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí theo kế hoạch,…

Thùy Linh