Bí thư Vương Đình Huệ: Cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân

26/02/2020

(Chinhphu.vn) - Làm việc với MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc rằng không có lực lượng giám sát nào kịp thời, toàn diện, sâu sát bằng sự giám sát của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội là để tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Huy

Đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động đoàn kết nhân dân

Theo MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, trong thời gian qua, công tác Mặt trận Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Đặc biệt MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội trong thời gian qua tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo, người có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên; chú trọng thu hút lực lượng người cao tuổi, cán bộ hưu trí, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người tiêu biểu trong các dân tộc ít người, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác Mặt trận.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn tiếp tục khẳng định vai trò giám sát của Mặt trận ở cơ sở, trong năm năm qua đã giám sát trên 45 nghìn cuộc. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát trên 25 nghìn công trình, dự án phát hiện sai phạm về các lĩnh vực đầu tư không đúng quy định, cung ứng vật tư, thực hiện quy trình sai so với nội dung được phê duyệt, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước.

MTTQ các cấp của Thành phố cũng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và định hướng dư luận nhân dân trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp nảy sinh; tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận; phối hợp giải quyết những búc xúc của nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Phạm Lợi cho rằng qua các hoạt động thiết thực đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp, được nhân dân tin cậy. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, ông Phạm Lợi đề nghị Thành ủy có chủ trương để các cấp ủy Đảng tăng cường công tác mặt trật trong tình hình mới; MTTQ các cấp có chuyên đề tăng cường công tác Mặt trận ở địa phương, cơ sở; chú trọng việc trố trí cán bộ, MTTQ trong cơ cấu cấp ủy.

Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng quá trình hoạt động MTTQ Thành phố đã thường xuyên chủ động đề xuất cùng Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách tạo môi trường điều kiện làm việc cho trí thức. Đây là một yếu tố cơ bản, là động lực để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ. Để trí thức đóng góp có hiệu quả cho quyền giám sát của MTTQ các cấp, bà Bùi Thị An cho rằng nên công khai, minh bạch mọi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đến đội ngũ trí thức và từng người dân một cách kịp thời nhất, chính xác nhất nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đánh giá tình hình, tránh để những phần tử cơ hội lợi dụng đưa các thông tin sai sự thật gây hoang mang trong xã hội.

 Ảnh: Gia Huy

Khuyến khích người dân tham gia công tác giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng đánh giá cao vai trò, vị trí và hoạt động hiệu quả của MTTQ TP. Hà Nội trong thời gian qua. Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố trực tiếp lắng nghe để thấu hiểu sâu sắc hơn tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, từ đó kịp thời giải quyết, tạo ổn định, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội-đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đạt được kết quả tích cực và toàn diện. Công tác nắm tình hình dư luận được quan tâm, các cuộc vận động được thực hiện với nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ vì biển đảo được triển khai kịp thời...

Đặc biệt vừa qua MTTQ Thành phố đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân; xã hội hóa để trang bị thiết bị chống dịch bệnh cho người nghèo, góp phần bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân Thủ đô. MTTQ đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội các cán bộ MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ Thủ đô và đất nước; khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình lao động sản xuất để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các hiệu quả công tác Mặt trận.

Uỷ ban MTTQ các cấp cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân; củng cố, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước; thắt chặt quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực sự là trung tâm đoàn kết, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội. Ảnh: Gia Huy

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức giám sát và phản biện xã hội; tổ chức các hoạt động giám sát theo đúng chức năng và nhiệm vụ của pháp luật; lựa chọn có trọng tâm trọng điểm nội dung giám sát, phản biện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thánh phố. Trong quá trình giám sát cần phát hiện tồn tại vướng mắc để kiến nghị kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan liên quan để khắc phục kịp thời.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh MTTQ cần phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí, công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

"MTTQ TP. Hà Nội phải là nơi người dân gửi gắm nhiềm tin và phản ánh, tố giác tội phạm tham nhũng; tố giác cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần đổi mới hoạt động MTTQ các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường phối hợp MTTQ với các cơ quan khác trong hệ thống của Thành phố nhằm xây dựng, phát huy hiệu quả vai trò của tầng lớp nhân dân trong xây dựng Thủ đô.

Thành Chung-Gia Huy