Bổ sung hơn 165 tỷ đồng hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt

15/09/2021

(Chinhphu.vn) – TP. Hà Nội quyết định bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ 4 tháng (tháng 9, 10, 11, 12-2021) tiền nước sinh hoạt cho người dân Thủ đô. Ảnh minh họa

Cụ thể, thành phố Hà Nội quyết định bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 với số tiền là 165,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2021.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra và thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13-8-2021 của HĐND thành phố; giao dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán đúng theo quy định. Sở Tài chính phối hợp các đơn vị tham mưu cân đối nguồn kinh phí đối với những nhiệm vụ phát sinh trong công tác hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13-8-2021, Thành phố hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10m3 nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19-9-2013 của UBND thành phố Hà Nội).

Thành phố cũng hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu trên).

Thời gian thực hiện hỗ trợ 4 tháng (tháng 9, 10, 11, 12-2021). Nguồn kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách cấp Thành phố.

Nguyên Phương