Bộ Tư lệnh Thủ đô: Tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô

28/05/2020

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững chắc

Sáng 28/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 của Bộ Tư lệnh Thủ đô chính thức khai mạc. Đây là một trong ba đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP. Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô dự và chỉ đạo hội nghị. Đại hội còn có sự tham dự của hơn 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 đảng viên Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II đã đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19... Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác dân vận góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và thế giới, đánh giá khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi, thời cơ; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể hóa bằng 11 nhóm chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp lớn, bao gồm 16 nhóm nhiệm vụ - giải pháp thành phần.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Gia Huy

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt đánh giá cao sự tham gia của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được, Đại tưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, dự báo đúng tình hình để có quyết sách, lãnh đạo đúng suốt cả nhiệm kỳ; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường củng cố các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ đáp ứng bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức đúng tình hình, xác định đúng nhiệm vụ chính trị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Lực lượng vũ trang Thủ đô: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đóng góp quan trọng vào những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô càng phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt, cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng; tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các chiến lược quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân sự.

Đặc biệt lưu ý quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Trong đó, Đảng bộ phải hết sức coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng, quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân và quân đội...

Chỉ đạo 5 nhóm vấn đề cần quan tâm trong thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong 5 năm tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.

Gia Huy