Bước đầu thực hiện tốt công tác xây dựng nhà ở cho người có công

17/05/2017

(Chinhphu.vn)-HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

Tính đến ngày 26/4/2017, số hộ người có công đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là 4,4 nghìn ngôi nhà-Ảnh minh họa

Theo kết quả giám sát, giai đoạn 1, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà gần 10 nghìn hộ, (xây mới 4,4 nghìn hộ, sửa chữa gần 5,5 nghìn hộ), với tổng kinh phí là 288 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương đảm bảo (80%) là 229 tỷ đồng, ngân sách thành phố đảm bảo (20%) là 57,3 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đến tháng 6/2014: số nhà được xây mới, sửa chữa là 551 nhà (xây mới 222 nhà, sửa chữa 329 nhà), với tổng kinh phí trung ương cấp gần 15 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 388 triệu đồng.

Giai đoạn 2, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở hơn 7,2 nghìn hộ (xây mới là 3,5 nghìn hộ, sửa chữa là 3,7 nghìn hộ) với tổng kinh phí là 379,8 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 173 tỷ đồng (đã chuyển về cho Thành phố là 20 tỷ đồng); ngân sách Thành phố là 43,2 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa là: 162, tỷ đồng. Đến nay, Thành phố đã chủ động ứng 100% kinh phí ngân sách thành phố (bao gồm cả kinh phí Trung ương) phân bổ cho các quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 395 tỷ đồng (trong đó, chi phí quản lý hơn 1,8 tỷ triệu đồng).

Ngày 24/4/2017, Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội, tổng số hộ sau khi điều chỉnh, bổ sung thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 7,5 nghìn hộ gia đình (xây mới gần 4 nghìn hộ; sửa chữa là 3,6 nghìn hộ). Kinh phí bổ sung để thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là 23,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 26/4/2017, số hộ người có công đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là 4,4 nghìn nhà (trong đó xây mới 2,1 nghìn nhà, sửa chữa: 2,2 nghìn nhà); kinh phí hộ người có công đã nhận là 193 tỷ đồng; quận, huyện, xã phường hỗ trợ thêm 1,2 tỷ đồng và nguồn kinh phí huy động thêm từ gia đình, dòng họ là hơn 435,8 tỷ đồng.

Số hộ người có công đang thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở là gần 1 nghìn ngôi nhà; kinh phí hộ người có công đã được tạm ứng là trên 26,6 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cũng cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở của Trung ương, Thành phố ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng, chưa tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng dẫn đến một số hộ gia đình thuộc diện người có công chưa hiểu rõ về chính sách gây khó khăn trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Việc cấp kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố cho các hộ tự xây mới, sửa chữa nhà còn chậm, chưa kịp thời nên một số hộ nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng đã tự xây dựng, sửa chữa, gây khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hoàn công và quyết toán kinh phí theo quy định.

Tính đến ngày 26/4/2017, toàn Thành phố còn trên 1,1 nghìn hộ gia đình người có công chưa thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 432 hộ - theo Quyết định 190/KH-UBND và 706 hộ - theo số phát sinh, nếu không chỉ đạo quyết liệt sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND Thành phố đã đề ra. Số hộ gia đình người có công từ trần chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở (hiện tại toàn Thành phố là 496 trường hợp) người được hưởng chế độ xây, sửa chữa nhà đăng ký hộ khẩu thường trú ở nơi này nhưng lại sống ở nơi khác…

Trước những tồn tại này, HĐND TP đã kiến nghị với Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các hộ gia đình người có công tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời kiến nghị với UBND Thành phố tiếp tục báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo cho thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg…

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, HĐND TP  yêu cầu cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu và thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bình xét công khai, minh bạch để việc hỗ trợ đến tận tay hộ gia đình người có công...

Tổng hợp