Cần chỉ đạo sát sao, bảo đảm Đại hội Đảng thành công, chất lượng

20/02/2020

(Chinhphu.vn) – Quận ủy Tây Hồ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đại hội từ các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận, Quận ủy chỉ đạo sát sao để tiến hành đúng quy định và tiến độ, bảo đảm kết quả thành công, đạt chất lượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Phương

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Tây Hồ về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại Đảng bộ quận, ngày 20/02.

Theo Báo cáo của Quận ủy Tây Hồ, Đảng bộ quận Tây Hồ có 26 tổ chức cơ sở, trong đó có 17 đảng bộ, 9 chi bộ cơ sở. Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, các Ban Đảng Quận ủy đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, đồng thời thành lập 8 tổ công tác do Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm tổ trường, kịp thời chỉ đạo công tác đại hội. Dự kiến tổng số cấp ủy viên Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 228 đồng chí, trong đó có 170 đồng chí tái cử.

Quận ủy đã lựa chọn 2 tổ chức cơ sở Đảng là Đảng bộ phường Xuân La và Chi bộ Kho bạc Nhà nước quận để tổ chức đại hội điểm, đến nay hai tổ chức cơ sở đảng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng cho công tác đại hội.

Dự kiến thời gian đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở từ tháng 4 đến tháng 6/2020, riêng hai đơn vị đại hội điểm xong trong tháng 3/2020.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận, báo cáo chính trị đã được thảo luận 3 lần với 37 ý kiến tham gia đóng góp, trong đó tập trung xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới. Về nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 39 đồng chí, trong đó có 33 đồng chí tái cử. Dự kiến Đại hội Đảng bộ quận sẽ diễn ra trong tháng 8/2020.

Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đại hội đang diễn ra theo đúng kế hoạch Tuy nhiên, Ban Thường vụ cũng tiếp tục giao các tổ công tác, ban Đảng Quận ủy tập huấn cho các Đảng bộ cơ sở về những điểm mới trong công tác tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của Thành ủy.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch của Thành phố về công tác tổ chức đại hội đã được Quận ủy Tây Hồ triển khai nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, trong đó đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập các tiểu ban và các tổ công tác, triển khai kịp thời chỉ đạo của Thành phố. Quận cũng triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, xác định đơn vị tổ chức đại hội điểm và chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, có lộ trình rõ ràng.

Trong thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Quận ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đại hội từ các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đối với 26 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận, Quận ủy chỉ đạo sát sao để tiến hành đúng quy định và tiến độ, rõ trách nhiệm của các đồng chí Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo đại hội, bảo đảm kết quả thành công, đạt chất lượng. Ngoài ra, cần tăng cường tập huấn đến tận chi bộ về cách thức, nội dung, quy trình đại hội. Sau khi tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đối với Đảng bộ phường Xuân La và Chi bộ Kho bạc Nhà nước, quận cần tiếp tục tổ chức hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố lưu ý việc tổ chức Đại hội Đảng lần này gắn với sắp xếp các tổ dân phố, tại các chi bộ sau khi sáp nhập cần tổ chức Đại hội ngay. Cùng với đó, việc thực hiện thí điểm đề án chính quyền đô thị tại nhiều phường ở Hà Nội cần được quận quan tâm xem xét để tiến hành sắp xếp bảo đảm chất lượng. Với 222 chi bộ cơ sở, quận cần chú trọng chỉ đạo Đại hội tại những đơn vị còn khó khăn về cán bộ.

Bên cạnh đó quận cũng cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là năm 2020, chú trọng vào các chỉ tiêu liên quan đến an ninh chính trị, phát triển kinh tế gắn với thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Chú trọng phát động các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội, tăng cường truyên truyền, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, quận cần phối hợp chặt chẽ với các Ban đảng Thành ủy, thường xuyên báo cáo với đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Thành ủy để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Bích Phương