Cần nghiên cứu quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho người dân

22/08/2019

(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, Sở Xây dựng cần tập trung rà soát các thủ tục hành chính, trong năm nay dứt khoát 100% thủ tục hành chính phải thực hiện trên môi trường mạng; nghiên cứu quy trình, thủ tục để tiếp tục cải cách, tạo môi trường thông thoáng, giảm phiền hà cho người dân đến làm thủ tục.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buồi làm việc. Ảnh: Thùy Linh

Sáng 22/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Xây dựng.

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU; tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần "5 rõ".

Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Sở đã rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông".

Cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức rõ trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở được kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức...

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng chỉ rõ một số hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa sâu sát. Một số nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND Thành phố giao chưa hoàn thành đúng tiến độ. Việc tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có việc chưa kịp thời...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố cùng một số phòng, ban của Sở Xây dựng đã làm rõ hơn những nội dung về cấp phép xây dựng, cấp phép chứng chỉ hành nghề, quản lý nhà ở, nhà chung cư..

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, Sở Xây dựng là một trong những đơn vị quản lý trực tiếp nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích của công dân và tổ chức nhưng thời gian qua Sở đã làm tốt, góp phần giúp Thành phố nâng cao các chỉ số, trong đó có chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Sở cũng đã đồng hành cùng các chương trình của Thành phố trong quá trính sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Sở, nhìn chung cơ bản được ổn định, đoàn kết nội bộ; trong việc xây dựng quy chế quy trình; xây dựng Đề án mô tả vị trí việc làm và đang xây dựng trình Thành phố quy trình thủ tục hành chính…

Trong triển khai Chương trình 08/Ctr-TU, Sở Xây dựng đã tham mưu đề xuất Thành phố trình Chính phủ sắp xếp lại các bộ máy Thanh tra Xây dựng, nhờ đó các sai phạm trong xây dựng đã “lắng” giảm xuống (từ 14%-15% xuống còn 5,6%); tham mưu đưa tiêu chuẩn nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn đô thị, mục tiêu cuối năm phấn đấu đạt 100%. Hiện không còn tình trạng người dân bị thiếu nước vào mùa khô.

Sở Xây dựng cũng là đơn vị được Thành phố giao và hoàn thành sớm chương trình trồng 1 triệu cây xanh. Tham mưu cho Thành phố đưa cơ chế cải tạo chung cư theo khu, hiện có 22/28 khu chung cư đã xác định được ranh giới, tìm được những vướng mắc và bước đầu tìm ra cơ chế để giải quyết.

Về chống ô nhiễm môi trường, Sở cũng đã tham mưu làm tốt, đặc biệt trong việc giảm ô nhiễm ao, hồ. Cùng với đó, Sở đã tham mưu xây dựng một số quy phạm pháp luật về xây dựng, rút ngắn một số thủ tục về lĩnh vực cấp phép, cấp chứng chỉ,…; chương trình phát triển nhà ở xã hội hóa; ra cơ chế xây dựng nhà tái định cư theo cơ chế đặt hàng.

Trong công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng đã phối hợp tốt với các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Thời gian tới, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở tập trung rà soát các thủ tục hành chính, trong năm nay dứt khoát 100% thủ tục hành chính phải thực hiện trên môi trường mạng, nghiên cứu quy trình, thủ tục để tiếp tục cải cách, tạo môi trường thông thoáng.

Đồng thời, Sở cần tập trung vào vấn để xử lý ô nhiễm. Theo đó, Sở có thể mời chuyên gia, tổ chức hội thảo liên quan đến ô nhiễm môi trường để đưa ra giải pháp giảm ô nhiễm, cải thiện chất lượng sống của người dân.

Liên quan đến đơn giá định mức, Chủ tịch Hà Nội cho rằng xây dựng đơn giá định mức với lĩnh vực môi trường cần phải sát với thị trường nhưng vẫn lấy chất lượng, công nghệ lên hàng đầu, nhất là trong vấn đề môi trường, trồng cây xanh…

Thùy Linh