Hà Nội thực hiện 9 trọng tâm cải cách tiền lương

(16/03/2019

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(04/03/2019

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 107/VP-KT về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(28/02/2019

(Chinhphu.vn) – Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, công trình. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị

(28/02/2019

(Chinhphu.vn) - Báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tháng 02 và 02 tháng đầu năm, liên quan đến lĩnh vực đô thị, UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục duy trì tốt hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 

Quyết liệt triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ

(26/02/2019

(Chinhphu.vn) – Trong hai tháng đầu năm, Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Kinh tế trong hai tháng đầu năm được đánh giá đạt mức tăng trưởng khá. 

Bộ NN&PTNT hỗ trợ Hà Nội phát triển cây xanh

(25/02/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ NN&PTNT vừa đồng ý hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc phát triển hệ thống cây xanh.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông

(21/02/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội giao sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019.

Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

(20/02/2019

(Chinhphu.vn) -  UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Hà Nội nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội

(20/02/2019

(Chinhphu.vn) - Chỉ đạo này của UBND TP. Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù để phát triển các huyện lên quận

(19/02/2019

(Chinhphu.vn) - Thông tin về phiên họp tập thể tháng 2/2019, UBND TP. Hà Nội cho biết Thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận.