Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(18/09/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(12/09/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 4 tháng cuối năm 2020.

Phấn đấu trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm tới

(12/09/2020

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả để đạt mục tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7/7/2020: Có trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch.

Huy động thành công 7.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(09/09/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/9, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Huy động được 7.782 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(01/09/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/9, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(27/08/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020.

Từng bước hoàn thiện nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

(27/08/2020

(Chinhphu.vn) - Tính đến hết tháng 7/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố Hà Nội đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là 1.671 dịch vụ. Hà Nội cũng đã hoàn thành tích hợp, kết nối 249/249 dịch vụ công trực tuyến của thành phố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hà Nội phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

(21/08/2020

(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tới, Thành phố sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ.

Kiến nghị thí điểm mô hình đội quản lý trật tự xây dựng thêm 3 năm

(13/08/2020

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đang kiến nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục thực hiện thêm 3 năm, đến ngày 10/8/2023.

Huy động 6.201 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(12/08/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng.