Hà Nội triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống thiên tai

(18/11/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018, của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP Hà Nội.

 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

(13/11/2018

(Chinhphu.vn)-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của UBND thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Hoàn thành 79 công trình giao thông

(13/11/2018

(Chinhphu.vn)-Thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2018, các chủ đầu tư của thành phố Hà Nội và các chủ đầu tư của Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành 79 công trình giao thông.

Xây dựng các văn bản QPPL liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội

(13/11/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội.

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn

(13/11/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa  cầu các đơn vị thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017, của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

 

Dừng cấp miễn phí Công báo in Thành phố từ năm 2019

(13/11/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.

Hà Nội ‘vươn tới’ thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước

(07/11/2018

(Chinhphu.vn) - Với vị thế là Thủ đô, là “trái tim của cả nước”-  nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước.

Hà Nội tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ

(31/10/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ để thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".

Hà Nội tập trung tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu

(27/10/2018

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố Hà Nội giao Sở Công thương tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2018, của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Siết chặt quản lý nhà nước về khoáng sản

(25/10/2018

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.