Hà Nội chuẩn bị tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021

(31/01/2021

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra hành chính thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 1/3/2021 sẽ tiến hành điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thực hiện từ ngày 01/7.

Thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021

(26/01/2021

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2021.

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây dựng

(23/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy

(23/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội sẵn sàng các điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội Đảng

(22/01/2021

(Chinhphu.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đất nước. Với vị trí Thủ đô, Hà Nội được lựa chọn là nơi diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng này. Đến nay, Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho Đại hội.

Tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp

(21/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác số 15/CTr-UBND của UBND thành phố năm 2021 với gần 300 nội dung và lịch làm việc của UBND Thành phố.

Phấn đấu giành thắng lợi ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết

(15/01/2021

(Chinhphu.vn) - Bước sang năm 2021, Hà Nội là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, không để dịch xảy ra và bùng phát trở lại. Đồng thời tập trung phục hồi mạnh mẽ về kinh tế và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

 

Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(11/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(08/01/2021

(Chinhphu.vn) - Cụ thể, trong quý II/năm 2021, Sở Tư pháp triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

(08/01/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đề nghị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP, ngày 29/10/2020, của Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.