Phấn đấu 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

(10/01/2020

(Chinhphu.vn) – Nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(03/01/2020

(Chinhphu.vn) - Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh khi đề cập tới những dự án giao thông chậm tiến độ trong năm 2019.

* Cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời cho 13 đoàn tàu dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

* Đẩy nhanh tiến độ để vận hành Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư

(01/01/2020

(Chinhphu.vn) – Năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đạt mức cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập, là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước. Năm 2019 cũng được ghi nhận là một năm Hà Nội triển khai quyết liệt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

(28/12/2019

(Chinhphu.vn) – Ban An toàn giao thông Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Hà Nội ra Chỉ thị hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường Thủ đô

(25/12/2019

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (25/12), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Chỉ thị số 19/CT-UBND, về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TPHCM đánh giá toàn diện chất lượng không khí

(20/12/2019

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai thành phố là Hà Nội và TP HCM phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế, giảm thiểu nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.

Hà Nội xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh

(15/12/2019

(Chinhphu.vn) – Hà Nội sẽ triển khai Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng CNTT để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp”.

Công bố Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

(09/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/12, Quốc hội chính thức công bố Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, trong đó có quy định về việc không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở cấp phường.

Hơn 110 hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới

(08/12/2019

(Chinhphu.vn) - 2 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới ước đến 31/12/2019 là 112 HTX, đạt 100% so với chỉ tiêu được giao.

Huy động được hơn 4.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(04/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 4/12, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng phát hành 4.500 tỷ đồng.