Đề xuất cơ chế lâu dài để sửa sân bay quốc tế Nội Bài

(05/09/2019

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, sân bay quốc tế Nội Bài bị lún, nứt sâu ảnh hưởng đến an toàn bay. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư sửa chữa đang có nhiều vướng mắc về cơ chế.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(01/09/2019

(Chinhphu.vn) – Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc.

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài

(31/08/2019

(Chinhphu.vn) - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng xuống cấp đường băng sân bay Nội Bài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, báo cáo về tình trạng trên.

Hà Nội tập trung phát triển Chính phủ điện tử

(31/08/2019

(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, giai đoạn 2019 - 2020: Từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; đảm bảo kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thông qua trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ

(28/08/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, TP. Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực, bảo đảm Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế.

Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách năm 2019

(25/08/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP Hà Nội) về giao kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và thu, chi ngân sách năm 2019.

 

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân

(21/08/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Hà Nội yêu cầu không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong các cuộc họp

(21/08/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330-500ml) trong công sở và khi tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác.

Hạn chế số xã, phường bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(19/08/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa rà soát việc bố trí dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2019.

Bảo đảm 100% xã, phường tạo dựng môi trường sống phù hợp với trẻ em

(13/08/2019

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đưa ra kế hoạch bảo đảm 100% quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, phấn đấu ít nhất 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.