Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(19/01/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

Thực hiện nghiêm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

(19/01/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Xử lý nghiệm việc giả danh tên tuổi lãnh đạo trong in, ấn, quảng cáo sản phẩm hàng hóa

(15/01/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết việc gắn tên Lãnh đạo Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ... lên sản phẩm để phục vụ mục đích thương mại khi các cơ quan này không đặt hàng là việc làm "giả danh". Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng nhấn mạnh việc này cần phải lên án và xử lý nghiêm theo qui định.

Kiên quyết thu hồi Quyết định bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện theo quy định

(14/01/2020

(Chinhphu.vn) – Để siết chặt kỷ luận, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, thời gian tới, Hà Nội  sẽ thường xuyên rà soát điều kiểm tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Phấn đấu 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

(10/01/2020

(Chinhphu.vn) – Nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(03/01/2020

(Chinhphu.vn) - Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh khi đề cập tới những dự án giao thông chậm tiến độ trong năm 2019.

* Cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời cho 13 đoàn tàu dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

* Đẩy nhanh tiến độ để vận hành Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư

(01/01/2020

(Chinhphu.vn) – Năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đạt mức cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập, là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước. Năm 2019 cũng được ghi nhận là một năm Hà Nội triển khai quyết liệt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

(28/12/2019

(Chinhphu.vn) – Ban An toàn giao thông Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Hà Nội ra Chỉ thị hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường Thủ đô

(25/12/2019

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (25/12), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Chỉ thị số 19/CT-UBND, về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TPHCM đánh giá toàn diện chất lượng không khí

(20/12/2019

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai thành phố là Hà Nội và TP HCM phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế, giảm thiểu nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.