Hà Nội xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh

(15/12/2019

(Chinhphu.vn) – Hà Nội sẽ triển khai Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng CNTT để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp”.

Công bố Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

(09/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/12, Quốc hội chính thức công bố Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, trong đó có quy định về việc không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở cấp phường.

Hơn 110 hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới

(08/12/2019

(Chinhphu.vn) - 2 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới ước đến 31/12/2019 là 112 HTX, đạt 100% so với chỉ tiêu được giao.

Huy động được hơn 4.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(04/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 4/12, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng phát hành 4.500 tỷ đồng.

Đẩy nhanh việc tái cơ cấu trong các DNNN

(28/11/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 73 của Chính phủ, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội từ ngày 1/1/2021

(28/11/2019

(Chinhphu.vn) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Hà Nội thí điểm 7 dịch vụ công trên Cổng DVCQG

(19/11/2019

(Chinhphu.vn) - Hà Nội sẽ sớm hoàn thành kết nối mạng diện rộng Thành phố với mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng của Chính phủ để đảm bảo an toàn thông tin, kết nối trao đổi dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Hà Nội dự kiến sẽ thí điểm 7 dịch vụ công (DVC) trực tuyến khi Cổng DVCQG chính thức vận hành.

Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2020

(17/11/2019

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa đề nghị các sở, ngành liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội Xuân 2020.

 

Tập trung kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

(15/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực.

Huy động hơn 3.300 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

(07/11/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/11, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.316 tỷ đồng.