Chủ động để đạt hiệu quả chống dịch cao nhất

01/04/2020

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất.

Tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội mới nhất, Thành ủy Hà Nội đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiêp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương, đơn vị.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố.

Trong đó, Thành phố tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền “Lời kêu gọi toàn dân chung- sức chống dịch Govid-19” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, Chống dịch.

Thành phố tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất; tập trung thông tin tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân; kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, làm lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân Thủ đô.

Thành phố dừng triệt để các hoạt động có tập trung đông người; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng. Công an Thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng, chống, dịch trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn Thành phố khi cần thiết; trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị thuộc Thành phố. Chuẩn bị nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm.

Tại cuộc họp này, Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan Thành phố (trong 9 tháng cuối năm 2020), trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí... của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách Thành phố.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ các Tổng Công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sờ cắt giảm các khoân chi không cần thiết,

UBND Thành phố chủ trì phối họp với HĐND Thành phố và Ủy ban MTTQ Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (bao gồm cả người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập); đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên.

Bên cạnh UBND Thành phố triển khai đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh, xã hội.

Hòa An