Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, đưa giải pháp thu ngân sách phù hợp

18/05/2020

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm đánh giá, dự báo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn cũng như đánh giá tác động tới nguồn thu từ việc áp dụng các chính sách hiện hành; qua đó chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp thu ngân sách phù hợp.

Rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Bích Phương

Theo kết quả khảo sát có tới 85,7% số doanh nghiệp trên cả nước bị tác động của dịch Covid-19. Trong đó, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp bị  ảnh hưởng nặng nề như hàng không là 100%, dịch vụ lưu trú là 97,1%, dịch vụ ăn uống 95,5%, đại lý du lịch là 95,7%, giáo dục đào tạo là 93,9%... Tại Hà Nội, do hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn... bị ảnh hưởng rõ rệt. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động là 4.240 đơn vị (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2019); số lao động đến nộp hồ sơ  để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 13.215 người, tăng 22,2%.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong 4 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện đạt 84.847 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, 103,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh 4 tháng ở mức thấp, đạt 29,5% dự toán, bằng 88,8% so cùng kỳ năm trước.

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhờ chủ động đánh giá, phân loại mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nên ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế một cách thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đúng các quy định theo chính sách, pháp luật thuế...

Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn, được hỗ trợ; tập trung rà soát các điều kiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; hướng dẫn người nộp thuế nộp đơn đề nghị gia hạn qua hệ thống thuế điện tử; quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả về số lượng người nộp thuế, số thuế được gia hạn đối với từng sắc thuế, tiền thuê đất...

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14. Tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ  đọng tiền thuế...

Để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác thu ngân sách nhà nước để triển khai nhiệm vụ. Trong đó, ban hành các văn bản chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để đánh giá, dự báo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn cũng như đánh giá tác động tới nguồn thu từ việc áp dụng các chính sách hiện hành để chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp thu ngân sách phù hợp.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, chủ  đầu tư liên quan đến khoản nợ (chờ xử lý) về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày 30/6/2020; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan đến xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê  đất để doanh nghiệp, chủ đầu tư nộp ngân sách trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc triển khai Đề án hóa đơn điện tử, mục tiêu đến ngày 30/9/2020 đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc đa dạng các hình thức thu nộp tiền thuế không dùng tiền mặt.

Cục Thuế thành phố cũng bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, nguồn thu-dòng tiền, kê khai-nộp thuế... của người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai các chính sách của Trung ương và thành phố về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19 đúng đối tượng; đôn đốc khai, nộp đầy đủ, đúng hạn; khai thác tăng thu hiệu quả.

Cùng với đó là chủ động thực hiện khảo sát, đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế để có các giải pháp tháo gỡ phù hợp hoặc kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, hỗ trợ...

Bích Phương