Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016

12/02/2016

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 thành phố vừa ký ban hành Chương trình số 23/CTr-BCĐ, triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo 389 thành phố năm 2016.

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 thành phố tăng cường điều tra, nắm bắt tình hình thị trường; kiểm tra, xử lý, nâng cao hiệu quả đấu tranh đối với các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, hình thành đường dây, ổ nhóm, phát luồng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; các kho tàng, bến bãi, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, tạo điều kiện ổn định và lành mạnh thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường cho các doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP), không để xảy ra hiện lượng tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các ngành, các cấp; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong các lực lượng chức năng.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động nhân dân cùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính…

Nguyên Phương