Chủ tịch UBND TP Hà Nội được 84 phiếu tín nhiệm cao

06/12/2018

(Chinhphu.vn) - Với 100 phiếu tín nhiệm cao trên 102 đại biểu, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn đầu nhóm có phiếu tín nhiệm cao. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được 84 phiếu tín nhiệm cao.

Đại biểu HĐND TP. Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm

Cuối giờ sáng 6/12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND Thành phố bầu.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, quy trình lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo đúng Nghị quyết số 85/2014 /QH13 của Quốc hội và hướng dẫn của 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vu Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ở nhóm phiếu có số phiếu tín nhiệm cao, xếp sau Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc là bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Hà Nội với 90 phiếu tín nhiệm cao; đứng thứ 3 là ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính với 88 phiếu tín nhiệm cao; Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hoài Nam được 87 phiếu tín nhiệm cao...

Ở nhóm nhiều phiếu tín nhiệm thấp, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dẫn đầu với 18 phiếu tín nhiệm thấp, 49 phiếu tín nhiệm cao. Tiếp theo là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, với 16 tín nhiệm thấp, 41 phiếu tín nhiệm cao và 45 tín nhiệm. Đứng thứ ba là ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, với 14 phiếu tín nhiệm thấp, 43 tín nhiệm cao, 45 tín nhiệm. Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng được 13 phiếu tín nhiệm thấp, 49 phiếu tín nhiệm và 40 phiếu tín nhiệm cao...

Kết quả chi tiết lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV:

Gia Huy - Thùy Linh