Chú trọng cải cách hành chính về tài nguyên, đất đai

20/01/2020

(Chinhphu.vn) - Năm 2020, ngành tài nguyên môi trường Thủ đô tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng; giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân.

Ảnh minh họa

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở đã với phối hợp với Tổ công tác liên ngành thành phố làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng chuyển biến rõ rệt, nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua đạt kết quả cao.

Lũy kế đến nay, kết quả cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai lần đầu là 1.551.951 thửa, đạt tỷ lệ 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư 13.746 căn, đạt tỷ lệ 98%; cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa 617.964 thửa, đạt 99,21%; cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức 19.741 thửa, đạt tỷ lệ 94,67%...

Đặc biệt, trong công tác Thanh kiểm tra đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Cụ thể, năm 2019, Sở đã triển khai 71 đoàn thanh tra, kiểm tra (Lĩnh vực đất đai: 45 Đoàn; Lĩnh vực môi trường và tài nguyên Nước: 22 Đoàn; Lĩnh vực khoáng sản: 2 Đoàn; Lĩnh vực hành chính: 2 Đoàn).

Sở TN&MT đã ban hành 30 Kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã và 584 phường, xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố...

Để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, trong năm 2019, các chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu: Minh bạch, đơn giản hóa, giảm phiền hà, tăng hài lòng của người dân.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính cũng diễn ra ở nhiều chi nhánh quận, huyện, thị xã thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Điển hình tại chi nhánh quận Hà Đông đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% thủ tục hành chính. Thực hiện triệt để luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước khi thực hiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, cắt giảm một số loại giấy tờ cũng như thời gian, chi phí, thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả…

Có thể nói, công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Hà Nội có một bước tiến dài trong lĩnh vực quản lý đất đai. Điều này thể hiện ở chỗ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã chủ động triển khai toàn bộ hệ thống đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức khi liên hệ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đáng chú ý, quy trình hồ sơ được bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, thực hiện luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước trong hệ thống khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu hồ sơ đến khi có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Bước sang năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2005 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tăng cường tính chủ động trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực được giao. Thực hiện các nhiệm trọng tâm trong từng lĩnh vực công tác từ quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra; tài nguyên khoáng sản cho đến công tác tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ, viễn thám và xây dựng hồ sơ địa chính...

Diệu Anh