Chú trọng công tác tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ATTP

26/05/2020

(Chinhphu.vn) - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, phát hiện 2 cơ sở vi phạm.

Ảnh minh họa

Lý do vi phạm chủ yếu do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thực hiện đầy đủ về theo dõi nhiệt độ đối với các sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt, vệ sinh kho bảo quản không đảm bảo.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cũng đã lấy 366/1.765 mẫu giám sát chỉ tiêu ATTP sản phẩm nông sản, gồm 102 mẫu thịt (lợn và gà), 30 mẫu thủy sản, 30 mẫu quả, 110 mẫu rau, 20 mẫu gạo, 30 mẫu chè, 35 sản phẩm tại chợ đầu mối, 9 mẫu chế biến nông sản. Lũy kế ước thực hiện đến ngày 30/6, Chi cục sẽ lấy 563/1.765 mẫu, đạt 32% kế hoạch đề ra trong năm 2020, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi cục đã thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 3/20 cơ sở (đạt 15% kế hoạch); ước đến hết tháng 6 sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 5/20 cơ sở, đạt 25% kế hoạch. Cùng với đó, Chi cục thực hiện kiểm tra liên ngành tại 16/30 cơ sở. Đoàn kiểm tra phát hiện 1 lô sản phẩm của một doanh nghiệp không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa gồm 27,8kg ô mai mận hậu. Ước đến hết tháng 6, Chi cục sẽ tổ chức kiểm tra liên ngành tại 18/30 cơ sở, đạt 60% kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội còn thực hiện kiểm tra đột xuất tại 4/60 cơ sở. Qua đó phát hiện 1 cơ sở trong công tác vệ sinh kho bảo quản không bảo đảm, không thực hiện theo dõi, ghi chép nhiệt độ các kho bảo quản sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong bản tự công bố và trên nhãn sản phẩm; 3 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, bắt buộc cơ sở tái chế 135kg sản phẩm...

Dự kiến đến hết tháng 6, Chi cục sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại 10/60 cơ sở, đạt 16,67% kế hoạch.

Nguyên Phương