Chương Mỹ: Nông nghiệp tăng trưởng không bị gián đoán do Covid-19

21/05/2020

(Chinhphu.vn) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngành nông nghiệp của huyện Chương Mỹ trong 4 tháng đầu năm không hề bị gián đoạn. Huyện vẫn đang tích cực triển khai sản xuất để phát triển ngành, phấn đấu mức tăng trưởng nông nghiệp đạt từ 4% trở lên.

Huyện Chương Mỹ báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp với Đoàn công tác của Sở NN&PTNT trong ngày 21/5. Ảnh: Thiện Tâm.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp cơ bản giữ vững không bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Công tác sản xuất vụ Xuân đạt và vượt kế hoạch sản xuất đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân là 10.285ha, đạt 101,3% so với kế hoạch. Cơ cấu giống lúa đã có sự thay đổi rõ rệt so với các năm trước, diện tích lúa chất lượng cao (J01, J02...) và một số giống lúa đặc sản là 5.682ha, chiếm 63,4% diện tích. Cơ bản không còn giống Q5 và Khang dân.

Việc dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng đạt kết quả cao, trong 4 tháng đầu năm 2020 không để sâu bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, quả trên địa bàn huyện Chương Mỹ; Đề án phát triển chuỗi nông sản giá trị an toàn bền vững; tiếp tục phát triển chương trình chuyên canh tập trung.

Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng vật nuôi đến kỹ thuật canh tác; công tác bảo vệ thực vật, thú y, an toàn thực phẩm. Trong đó công nghệ cao đã được ứng dụng trong sản xuất hoa, rau sạch. Huyện đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị, xây dựng và triển khai đề án "Phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025". Sản phẩm nông nghiệp của Huyện bắt đầu xây dựng được thương hiệu; giá trị 1 ha canh tác năm 2019 đạt 130 triệu đồng.

Để góp phần tăng trưởng nông nghiệp trên toàn thành phố đạt ít nhất 4,12%, trong thời gian tới huyện Chương Mỹ sẽ tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực. Phát huy thế mạnh của vùng và tái cơ cấu nông nghiệp. Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn... Phấn đấu mức tăng trưởng phát triển nông nghiệp từ 4% trở lên.

Thiện Tâm