Chương Mỹ: Phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM

20/08/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/8, huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

 

Huyện Chương Mỹ phát triển sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thiện Tâm

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bắt đầu từ năm 2009, xã Thụy Hương được Trung ương chọn là một trong 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đến nay, toàn huyện có 25/30 xã được UBND TP. Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, huyện đang tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí “Huyện nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm đạt 11,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,6 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên đạt 47 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 ước giảm còn 1,9%; Ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng cơ bản có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,8%.

Toàn huyện có 35 làng nghề, có 1 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp, 488 doanh nghiệp và trên 9 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản. Ngành Dịch vụ - Thương mại của huyện ngày càng phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất nông nghiệp đạt 115 triệu đồng. 

Để tập trung phát triển sản xuất, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay đã thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 10.500ha, đạt 100,75% kế hoạch Thành phố giao. Tổng diện tích chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa là trên 608,23ha, nâng diện tích đã chuyển đổi của huyện lên trên 1.544 ha; tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích.

Trong 10 năm qua, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện đã huy động được tổng kinh phí là 4.504 tỷ đồng; hiến 57ha đất nông nghiệp, 1.312 mét vuông đất thổ cư và trên 33.800 ngày công để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. 

Thực hiện nâng cao đời sống nông dân, trong 10 năm qua huyện Chương Mỹ đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân được quan tâm. Huyện có 30/30 xã đã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế. Trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 3 Trung tâm Văn hóa - thể thao, 192 nhà văn hóa thôn, xóm; 152 làng  được công nhận làng văn hóa.

Thiện Tâm