Cơ sở y tế công lập khẩn trương kết nối liên thông

14/03/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn về thực hiện kết nối liên thông đối với nhà thuốc, quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020; thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện lộ trình kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn nhà thuốc, quầy thuốc trạm y tế phải thực hiện kết nối liên thông từ 1/1/2019, quầy thuốc phải thực hiện kết nối liên thông từ 1/4/2019.

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến hết tháng 2/2019, toàn thành phố có 4.366 cơ sở cung ứng thuốc hiện kết nối liên thông. Trong đó, có 3.156 nhà thuốc (đạt 93%), 897 quầy thuốc (đạt 35,4%), 313 cơ sở bán buôn thuốc (đạt 27,7%). Mặc dù vậy, nhiều nhà thuốc trực thuộc các bệnh viện công lập chưa thực hiện kết nối; hoặc đã thực hiện kết nối liên thông nhưng chưa cập nhật dữ liệu thường xuyên, đầy đủ theo quy định, không cập nhật dữ liệu.

Chính vì vậy, để thực hiện kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn theo đúng lộ trình, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở y tế công lập trên địa bàn có nhà thuốc chưa thực hiện kết nối khẩn trương hoàn thành thực hiện kết nối liên thông theo quy định. Các nhà thuốc trong các cơ sở y tế công lập, quầy thuốc trạm y tế đã kết nối liên thông thực hiện cập nhật dữ liệu thường xuyên, đầy đủ các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định.

Nhằm giám sát chặt chẽ lộ trình thực hiện, Sở sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại nhà thuốc, quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập; xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời sẽ xem xét thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của các nhà thuốc, quầy thuốc không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP).

Thiện Tâm