Công nhận 52 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

22/01/2020

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019" cho 52 sản phẩm, bộ sản phẩm với tổng giá trị 260 triệu đồng.

Trước đó, Sở Công thương TP Hà Nội đã có công văn số 1746/SCT-QLCN ngày 16/4/2019 về việc bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp TP Hà Nội năm 2019 với các tiêu chí bình chọn cấp huyện trước, sau đó sẽ triển khai cấp Thành phố.

Sau 6 tháng triển khai đã có 52 sản phẩm, bộ sản phẩm được bình chọn từ các làng nghề truyền thống như: Gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm; tranh thêu thôn Khoái Nội, huyện Thường Tín; đan mây tre xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ...

Theo quyết định, kèm theo mỗi sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sẽ là 1 giấy chứng nhận và số tiền thưởng 5 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng cho 52 sản phẩm, bộ sản phẩm là 260 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí khuyến công TP Hà Nội năm 2019.

Các đơn vị, các nhân có sản phẩm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019” được hưởng các quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018.

Thùy Linh