Công ty nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý 3/2020 trên HNX?

08/10/2020

(Chinhphu.vn) – Trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quý 3/2020, 3 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất chiếm hơn 1/5 thị phần gồm VPS, HDB và SSI với thị phần lần lượt là 8,20%, 6,97% và 6,89%.

Trong quý 3/2020, VPS là công ty Chứng khoán (CTCK) có thị phần môi giới dẫn đầu trên cả 3 thị trường: cổ phiếu niêm yết, UPCoM và phái sinh.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) quý 3/2020, 3 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất gồm VPS, HDB và SSI với thị phần lần lượt là 8,20%, 6,97% và 6,89%.

Riêng 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý 3 chiếm 56,78% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là VPS, HDB và SSI chiếm 22,06% thị phần giao dịch toàn thị trường này, giảm 0,74% so với quý 2/2020.

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM quý 3/2020, 3 CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về CTCK VPS, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 10,91%, 9,60% và 9,57%.

Có 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý 3/2020 chiếm 63,52% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, SSI và VNDIRECT chiếm 30,08% giá trị giao dịch toàn thị trường này, tăng 2,89% so với quý 2.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý 3/2020, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm CTCK VPS, HSC và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 52,05%, 12,54% và 8,06%. Đáng chú ý, CTCK VPS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu như hai quý trước và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên TTCK phái sinh trong quý 3 chiếm 95,58% giá trị giao dịch toàn thị trường. Ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là CTCK VPS, HSC và VNDIRECT chiếm 72,65% thị phần giao dịch toàn thị trường này, tăng 1,26% so với quý 2.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 3/2020, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm 5 CTCK: CTCK Bản Việt, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK VPS, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK TP.HCM.

Anh Minh