Cục Thuế Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác Đảng

25/05/2020

(Chinhphu.vn) – Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác Đảng, trọng tâm là thực hiện Chương trình của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về  “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên...

Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết, hiện nay, Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội có 804 Đảng viên, sinh hoạt tại 26 Chi bộ (thuộc 21 phòng chức năng và 5 Chi cục Thuế khu vực). Ban chấp hành Đảng bộ hiện nay có 12 đồng chí, Ban thường vụ có 3 đồng chí, Ủy ban kiểm tra có 04 đồng chí. Cục Thuế Thủ đô hiện nay có trên 90% cán bộ công chức có trình độ đại học và trên đại học (4 đồng chí có trình độ tiến sỹ kinh tế), về cơ bản đã đáp ứng cho việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn và đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen; đặc biệt là dịch covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành, các cấp để cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác thu ngân sách nên hằng năm Cục Thuế TP. Hà Nội luôn hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, đã được các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ghi nhận, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Cụ thể, năm 2015, thu 150.753 tỷ đồng, đạt 116,9% dự toán; năm 2016 thu 163.879 tỷ đồng, đạt 106,1% dự toán; năm 2017 thu 193.877 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán; năm 2018 thu 219.600 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán; năm 2019 thu 252.179 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán và 04 tháng đầu năm 2020 thu 84.847 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán năm.

Hằng năm, Cục Thuế TP. Hà Nội được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận là đơn vị điển hình tiên tiến tiến, đi đầu trong các phong trào thi đua thể hiện trên các mặt công tác thuế như công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; kê khai và kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; quản lý nội ngành và  công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế...

Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác Đảng, trọng tâm là thực hiện Chương trình của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về  “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn ghi nhận thành tích đạt được của Đảng bộ Cục Thuế TP. Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua thể hiện rõ bằng những phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội trao tặng.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí trong Ban Chấp Hành Đảng Ủy. Trên cơ sở thống nhất, sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã bầu Đồng chí Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đồng chí Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội giữ chức vụ Phó Bí Thư Đảng Ủy Cục Thuế TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 18 đồng chí đại biểu dự Đại Hội Đảng cấp trên.

Diệu Anh