Củng cố, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

13/10/2020

(Chinhphu.vn) - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, TP. Hà Nội đã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều tổ chức cơ sở Đảng, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm; từ đó làm tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thùy Linh

Tham luận về “Kinh nghiệm về củng cố cơ sở Đảng yếu kém, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy” tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII ngày 13/10, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm, thay đổi nhận thức và hành động trong giải quyết các vụ việc phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, củng cố các TCCSĐ yếu kém hoặc còn những mặt hạn chế, tồn tại. Từ đó đã kiểm soát tốt hơn tình hình ngay từ cơ sở, giảm bớt bức xúc, mâu thuẫn nội tại từng địa bàn, không để gây căng thẳng, phức tạp thêm tình hình hoặc phát sinh các vụ việc mới.

Một số địa phương đã thực hiện tăng cường công tác cán bộ ở một số địa bàn còn tồn tại, được đánh giá là biện pháp phù hợp để chấn chỉnh đội ngũ cán bộ hạn chế về năng lực, trách nhiệm.  Đặc biệt, công tác nắm tình hình dư luận xã hội được các cấp ủy chú trọng, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

Sau khi rà soát, nắm bắt được tình hình một số TCCSĐ có tồn tại, hạn chế, một số cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, cấp ủy giảm sức chiến đấu và có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, thành lập tổ chỉ đạo của quận, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở để củng cố tổ chức cơ sở Đảng còn có những tồn tại, hạn chế. Các TCCSĐ đã từng bước khắc phục được những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, nội bộ đoàn kết, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ được nâng lên rõ rệt, được cán bộ, đảng viên đồng tình, nhân dân tin tưởng.

Cùng với củng cố, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các TCCSĐ, tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở, Quận ủy cũng tập trung rà soát, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ với tổ chức cơ sở Đảng, Quận ủy đã sắp xếp đến nay còn 69 TCCSĐ (50 đảng bộ và 19 chi bộ), nhận từ Thành phố về 7 TCCSĐ, chuyển đi 7 tổ chức cơ sở Đảng.

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay các TCCSĐ đã được củng cố tốt, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, hoàn thành nhiệm vụ giảm dần theo từng năm; năm 2018, 2019 không còn TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCSĐ thuộc diện phải củng cố theo Nghị quyết số 15. Nhiều TCCSĐ có chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đối với 113 vụ việc phức tạp, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận chỉ còn 8 vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Theo Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, bên cạnh việc chủ động rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Quận ủy bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Trung ương, Thành ủy và phù hợp tình hình thực tiễn thì kinh nghiệm để củng cố cơ sở Đảng yếu kém của quận là tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay đối với một số TCCSĐ có vấn đề phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy…

“Đây là nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận uỷ và Đại hội đại biểu đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”, ông Trần Quyết Thắng khẳng định.

Thùy Linh – Thiện Tâm