Đã nhân rộng thêm 18 dạng mô hình khuyến nông có hiệu quả cao

11/12/2019

(Chinhphu.vn) - Năm 2019, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện được 18 dạng mô hình khuyến nông.

Thâm canh bưởi theo VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trong đó, trồng trọt có 11 dạng mô hình, gồm: Sản xuất mạ khay để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy (quy mô 54.000 khay mạ, cấy cho 200 ha tại 5 điểm); trồng khoai tây vụ đông xuân gắn với cơ giới hóa (quy mô 80 ha tại 4 điểm); sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp (quy mô 150 tấn nguyên liệu tại 3 điểm); thâm canh bưởi theo VietGAP (quy mô 6 ha tại 2 điểm); xử lý rơm rạ tại ruộng sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh (quy mô 250 ha tại 6 điểm); các mô hình cơ giới (Mô hình dây chuyền gieo mạ khay tự động, mô hình máy cấy lúa, mô hình máy làm đất đa năng công suất dưới 10HP, mô hình hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng và mô hình nhà lạnh bảo quản nông sản).

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản có 7 dạng mô hình, gồm: Chăn nuôi bò sinh sản năm 2017-2018 và năm 2018-2019; chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo các xã miền núi năm 2019 - 2020; sử dụng thảo dược trong nuôi gà thả vườn; nuôi thủy sản theo hướng VietGAP; nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao; nuôi chạch thương phẩm.

Bảo toàn hiệu quả Quỹ Khuyến nông thành phố

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thực hiện quản lý, sử dụng và bảo toàn hiệu quả Quỹ Khuyến nông thành phố. Cụ thể, về thẩm định phương án vay vốn, Quỹ Khuyến nông thành phố đã tiếp nhận và tổ chức 5 đợt thẩm định được 212 phương án xin vay vốn của các quận, huyện, thị xã với số tiền xin vay là hơn 68 tỷ đồng.

Về vay vốn Quỹ Khuyến nông thành phố đã tiếp nhận và tổ chức 5 đợt thẩm định được 168 phương án xin vay vốn với số tiền xin vay là hơn 51 tỷ đồng; đã giải ngân được 134 hồ sơ vay với số tiền hơn 40,6 tỷ đồng. Quỹ khuyến nông thành phố cũng đã tiếp nhận và tổ chức 5 đợt thẩm định 44 phương án xin vay vốn với số tiền xin vay là hơn 16,9 tỷ đồng; đã giải ngân được 38 hồ sơ vay với số tiền hơn 13,9 tỷ đồng.

Liên quan đến thu hồi vốn vay phát triển sản xuất, hiện nay Quỹ Khuyến nông thành phố đã thu hồi được hơn 44,1 tỷ đồng; dự kiến đến 31/12/2019, Quỹ khuyến nông thành phố sẽ thu hồi vốn vay đạt gần 60,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2019. Còn về thu hồi vốn vay phát triển cơ giới hóa, hiện nay, Quỹ khuyến nông thành phố đã thu hồi vốn vay của 72 hộ được gần 10,2 tỷ đồng; dự kiến đến ngày 31/12/2019, tổng số vốn vay thu hồi từ nguồn vốn phát triển cơ giới hóa là hơn 13,4 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, không có nợ quá hạn.

Theo tính toán, Quỹ Khuyến nông thành phố đã thu hồi phí quản lý Quỹ của 460 hộ với số tiền hơn 6 tỷ đồng; dự kiến đến 31/12/2019 sẽ thu phí quỹ quản lý Quỹ của 480 hộ với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2019.

Vĩnh Hoàng