Đã qua 30 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

28/02/2020

(Chinhphu.vn) - Từ tháng 2/2019 đến 02/2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 33.006 hộ chăn nuôi của 449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Đến nay, dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng (26/1/2020) tại xã Vạn Phúc – huyện Thanh Trì.

Theo Sở NN&PTNT, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy từ khi phát sinh đến nay là 543.878 con, với tổng trọng lượng là 37.160 tấn. Trong đó, năm 2019 tiêu hủy 543.807 con lợn, tổng trọng lượng là 37.455.150 kg. Năm 2020 tổng số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 71 con với tổng trọng lượng là 5.589 kg. Công tác phòng, chống dịch bệnh đã sử dụng hết 276.577 (lít, kg) hóa chất và 8.989 tấn vôi bột. 

Để tiếp tục phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cở sở. Kịp thời phát hiện và tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở việc tái đàn đảm bảo đúng hướng dẫn của Thành phố. Kịp thời phát hiện các hộ nhập đàn không khai báo, nếu xảy ra dịch đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính và không hỗ trợ.

Thực hiện quyết định ban hành mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của UBND Thành phố. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư để triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung. 

Duy trì hoạt động các Chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông...

Thiện Tâm