Đã tiêu hủy hơn 37 nghìn tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

08/11/2019

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 7/11, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 32.766  hộ chăn nuôi/2.385 thôn, tổ dân phố/449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 541.911 con (chiếm 28,9 % tổng đàn) với trọng lượng 37.045 tấn.

Tổng số lợn nái, đực giống phải tiêu hủy là 70.827 con, chiếm 13 % tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố.

Đến nay, có 262 xã, phường (chiếm 58% tổng số xã, phường có dịch) và 6 quận ( Hà Đông,Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai,Bắc Từ Liêm, Long Biên) dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Do đặc điểm của virus dịch tả lợn châu Phi và phương thức truyền lây phức tạp, lũy kế từ 24/2 đến nay, trên địa bàn Thành phố có 196 lượt xã, phường dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng tái phát trở lại. Việc tái phát sinh dịch bệnh ở cấp xã chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng lợn ít, nhiều địa phương chỉ phát sinh 1 hộ.

Như vậy, sau thời điểm xuất hiện dịch bệnh lần đầu tiên trên địa bàn thành phố (tháng 2,3); cùng với diễn biến dịch bệnh cả nước, trên địa bàn thành phố dịch bệnh phát sinh đỉnh điểm vào tháng 5 và 6 (chiếm 43,3 và 32,2 tổng số lợn tiêu hủy); những tháng gần đây diễn biến dịch bệnh đã giảm mạnh và thấp nhất là tháng 10 (chỉ chiếm 2,04% tổng số lợn tiêu hủy).

Thiện Tâm