Đảm bảo môi trường nước sông, hồ của Thủ đô

19/02/2020

(Chinhphu.vn) - Đảm bảo môi trường không khí; môi trường nước và làm sạch nước sông, hồ của Hà Nội luôn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Các biện pháp giải quyết từ gốc cho vấn đề này đã và đang được tập trung nghiên cứu, triển khai.

 

Sông Tô Lịch

Các lưu vực sông đã đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế nhanh đã tạo sức ép về ô nhiễm môi trường, nhất là các lưu vực Sông Nhuệ - Sông Đáy, sông Tô Lịch và một số lưu vực sông lớn của Hà Nội. Trong bối cảnh đặt ra về bảo vệ môi trường, nguồn nước ngày càng cấp thiết.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trước thực trạng môi trường nước một số lưu vực sông chảy qua địa bàn Thành phố đang diễn biến phức tạp, một số nơi chất lượng nước bị ô nhiễm, thậm chí nghiêm trọng, dòng chảy trên sông không đáp ứng được khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm.

UBND thành phố Hà Nội đã nỗ lực kiểm soát ô nhiễm các lưu vực sông, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai nhiều giải pháp quản lý và cải thiện chất lượng môi trường sông, hồ thành phố. Trong đó, ưu tiên xử lý ô nhiễm cho toàn bộ hệ thống hồ nội, ngoại thành, các con sông gây ô nhiễm nghiêm trọng là sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch…

Đáng chú ý, sau khi xác định cụ thể các “điểm đen”, bức xúc về ô nhiễm môi trường, các sở, ngành liên quan của Thành phố đã tăng cường quản lý vệ sinh môi trường dọc các tuyến sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Đồng thời, nạo vét duy tu, duy trì, hệ thống thoát nước lòng cống, mương nhằm giảm thiểu ô nhiễm với khối lượng năm 2017 là 134.534m3 bùn, năm 2018 là 166.610 m3 bùn và năm 2019 khoảng 174.468 m3 bùn.

Đối với sông Tô Lịch, trong 2 năm qua, tiếp tục duy trì bè thủy sinh trên sông nhằm tạo cảnh quan và góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

Cùng với đó, Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần cải thiện ô nhiễm nguồn nước Sông Nhuệ, Sông Đáy theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Vận hành thường xuyên đối với các Nhà máy xử lý nước thải hiện có trên địa bàn Thành phố, các trạm bơm tiêu nước vào sông Nhuệ, sông Châu Giang; đầu tư, vận hành hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động trên sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch.

Hà Nội đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ: Các dự án đầu tư xây dựng các trạm, nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, trạm xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp, làng nghề bảo đảm chất nước nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường; các dự án nâng cấp trục chính sông Nhuệ đoạn từ vành đai 4 đến hết hệ thống; xây dựng các trạm bơm tiêu nước vào sông Nhuệ, trạm bơm Thạch Nham, Nhân Hiền, Xém, Lễ Nhuế 1, Lễ Nhuế 2, một số cụm công trình đầu mối dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa…; nạo vét lòng dẫn sông Đáy đoạn từ đập Đáy đến cầu Mai Lĩnh; Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Thành phố đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế,…trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Qua đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào môi trường.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, trong quá trình triển khai công tác quản lý, kiểm soát môi trường cho hệ thống sông, hồ của Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự nghiên cứu đồng bộ.  Việc huy động các nguồn lực cho cải thiện ô nhiễm các lưu vực sông còn nhiều hạn chế. 

Được biết, trong thời gian tới, với mục tiêu tăng cường kiểm soát, giải quyết ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch, Tích, Bùi và các lưu vực sông lớn nói chung, UBND thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu, tập trung thu thập các tài liệu có liên quan hiện có, tham vấn các bên liên quan để đánh giá, xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước, đồng thời, nghiên cứu hiện trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm trong tương lai, trong đó, có tính đến các đề xuất của các bên liên quan trong việc cải thiện các sông đã và đang được thực hiện.

Minh Anh