Đảm bảo quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

09/04/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, trước tình hình thực tế của diễn biến dịch Covid-19, sẽ cơ sở không tổ chức Lễ Phát động Tháng công nhân 2020, chỉ triển khai các hoạt động Tháng công nhân tập trung hướng về cơ sở và người lao động, cần có các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp công đoàn Thành phố triển khai các hoạt động trong Tháng công nhân 2020 trong đó thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, ổn định tinh thần cho công nhân lao động; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: thăm hỏi, tặng quà, đề xuất các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người lao động sau dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị Trung tâm Tư vấn pháp luật tăng cường các hoạt động Tư vấn pháp luật cho người lao động bằng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại… nhất là các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động như việc làm, tiền lương, tiền công, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp... và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ lùi thời điểm thời điểm tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau); không tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động.

Minh Anh