Đan Phượng: Tiên phong xây dựng NTM nâng cao

15/08/2019

(Chinhphu.vn) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về phát triển sản xuất, xây dựng Nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân, đến nay huyện Đan Phượng đã đạt được nhiều kết quả và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho 3 xã Đan Phượng, Song Phượng và Liên Trung trên địa bàn huyện Đan Phượng. Ảnh: Thiện Tâm

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch huyện Đan Phượng cho biết, trong thời gian qua, chương trình xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao với những bước đi, cách làm chủ động, sáng tạo. Kết quả xây dựng NTM đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. 

Cụ thể, kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 14,24% năm 2010 xuống còn 9,85% năm 2015 và 8,06% năm 2018. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Xây dựng được nhãn hiệu bưởi tôm vàng Đan Phượng và có 9 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Đồng thời đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của huyện. Các điểm công nghiệp, làng nghề được xây dựng và mở rộng, thu hút hàng nghìn lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,64%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 47,9 triệu đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2010). 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm. Các tuyến đường đều được bê tông hóa và nhựa hóa. 

Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên, 15 xã có 44/48 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, tỷ lệ thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thật sự mang lại hiệu quả thiết thực với chương trình. Trong 10 năm đã huy động được 412,7 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân và xã hội hóa. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu có thành tích và đóng góp trong xây dựng NTM được Trung ương và Thành phố khen thưởng. 

Đến hết năm 2015, huyện Đan Phượng có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, Đan Phượng là huyện đầu tiên của Thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tháng 5/2019, 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung là những xã đầu tiên của thành phố Hà Nội được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả rà soát sơ bộ bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao đến nay các xã đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên, xã cao nhất đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí. 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng sản xuất nông nghiệp của huyện tuy đã được chuyển đổi mạnh mẽ và nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, nhưng vẫn còn xã chưa có mô hình, sản xuất vẫn còn còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất nặng nề về kinh tế, môi trường và cuộc sống của người chăn nuôi. Mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn ít. Hoạt động của một số hợp tác xã nông nghiệp chưa hiệu quả. 

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện Đan Phượng trong thời gian tới tiếp tục giữ vững phong độ và vị trí tiên phong, mang tính dẫn dắt trong thực hiện chương trình 02-Tr/ TU của Thành ủy và cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các xã NTM nâng cao.

Hướng tới giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Phát triển mạnh hơn các mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP theo chỉ đạo của UBND Thành phố; quan tâm đào tạo nghề và nguồn nhân lực của huyện. 

Bên cạnh đó cần mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông từ huyện đến xã, liên thôn, các trường học, trạm y tế, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này 3 xã Đan Phượng, Song Phượng và Liên Trung được nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của Thành phố.

Thiện Tâm