Đảng bộ Hà Nội luôn đặt sự đoàn kết lên hàng đầu

26/08/2019

(Chinhphu.vn) - Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội đã đặt lên hàng đầu vấn đề giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn, xuyên suốt các nội dung của các kỳ Đại hội, thấm sâu vào nhận thức hành động của từng tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên.

Hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Huy

Sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Hà Nội 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thưc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Theo Thành ủy Hà Nội, 50 năm qua, nhớ lời Bác dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước", phải phấn đấu để “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người, không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời là quá trình Thủ đô Hà Nội cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của từng thời kỳ cách mạng: Đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khôi phục đất nước sau chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; là quá trình Hà Nội học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của thành phố để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Một trong những nội dung quan trọng trong Bản Di chúc của Bác Hồ là giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Để có được sự đoàn kết vô cùng quý giá ấy, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức và công tác kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ Hà Nội thêm bền vững.

Gắn Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị từng địa phương

Hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Thành phố đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

Việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, gắn thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Đến nay 100% các quận, huyện, thị ủy và các xã, phường, thị trấn ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần làm giảm đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, giải quyết được nhiều vụ việc kéo dài trong nhiều năm.

Việc xử lý có hiệu quả một số vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tham nhũng đã được thành phố chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời, có những hình thức kỷ luật và những bản án nghiêm khắc được tuyên đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, được nhân dân đánh giá cao (như ở Ba Vì, Phúc Thọ) góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý như tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác; phát động phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức thi viết về tấm gương điển hình, triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi”, “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” thể hiện sự quan tâm của chính quyền, cơ quan đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan...

Trong thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp.

Hà Nội cũng tiếp tục xây dựng, bổ sung các nội dung, tiêu chí và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Hòa An