Đánh giá, phân hạng từ 700 sản phẩm OCOP trở lên

26/05/2020

(Chinhphu.vn) - Việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP đã góp phần khai thác, duy trì và phát huy được những giá trị tiềm năng của các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống, đặc sản vùng miền trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo về chất lượng; tăng thu nhập cho người lao động và góp phần thiết thực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sản phẩm OCOP Hương Thủy Xuân Tiên ở thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa - Ảnh: Thiện Tâm

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ, ngay từ đầu năm 2020, Văn phòng nông thôn mới đã phối hợp với các đơn vị truyền thông Trung ương và Hà Nội tập trung tuyên truyền về chương trình OCOP, đồng thời khuyến khích các địa phương làm tốt chương trình để các địa phương khác học tập. Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã cũng đã rà soát, lựa chọn sản phẩm để chuẩn bị cho công tác đánh giá phân hạng của cấp huyện. Riêng huyện Đông Anh ngay từ đầu năm đã khảo sát, phân hạng, phân nhóm bước đầu được trên 230 sản phẩm, từ đó làm cơ sở lựa chọn sản phẩm dự thi năm 2020 và chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội nên công tác triển khai của các quận, huyện, thị xã bị chậm lại. Nhưng ngay sau khi Thành phố không phải thực hiện giãn cách xã hội, thì các quận, huyện, thị xã đã phối hợp ngay với đơn vị tư vấn để hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện nâng cấp sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ (đánh giá phân hạng từ cấp huyện) để có sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng cấp Thành phố từ tháng 5/2020.

Có thể thấy, thông qua các hình thức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được nâng cao, đã tạo ra một sân chơi bình đẳng, minh bạch, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất khuyến khích được sự tham gia của cộng đồng. Với 301 sản phẩm của 75 chủ thể là Doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tham gia dự thi cùng 1.803 lao động tham gia trực tiếp tạo ra các sản phẩm dự thi. Đặc biệt đã khai thác, duy trì và phát huy được những giá trị tiềm năng của các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống, đặc sản vùng miền; tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo về chất lượng, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần thiết thực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bước đầu cho thấy, các chủ thể OCOP tham gia rất nhiệt tình; có cơ hội tìm hiểu, củng cố, nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cởi mở trao đổi, chia sẻ với đối tác và cơ quan quản lý nhà nước. Các cấp chính quyền từ Thành phố, quận, huyện, thị xã và cấp xã đã tích cực vào cuộc, kịp thời hướng dẫn các chủ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển các sản phẩm OCOP của Thành phố còn gặp một số khó khăn, tồn tại do nhiều sản phẩm được sản xuất với quy mô nhỏ, lẻ. Một số sản phẩm chủ lực của địa phương chưa xây dựng được thương hiệu; sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở dạng thô sơ, hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm thấp, giá trị gia tăng của sản phẩm khi đưa ra thị trường chưa cao.

Nhiều sản phẩm trước khi tham gia dự thi chưa bắt mắt khách hàng tiềm năng; đặc biệt câu chuyện sản phẩm còn sơ sài chưa gắn kết được lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

Vì vậy, từ nay đến cuối năm, các quận, huyện, thị xã tập trung cho việc khảo sát các chủ thể có sản phẩm thuộc 6 nhóm sản phẩm OCOP nhằm phân nhóm, phân hạng sản phẩm. Từ đó có chính sách hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện cho các sản phẩm tham gia dự thi Chương trình OCOP của năm 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Năm 2020, bên cạnh việc triển khai rà soát đánh giá phân hạng các sản phẩm mới dự thi, các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng năm 2019 để dự thi nâng sao; hoàn thiện và tổ chức đánh giá, phân hạng 700 sản phẩm trở lên.

Thiện Tâm